oświadczenie

Grzegorz Karpiński

Ambasador
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

Toruń, dnia 28 września 2015 roku

 

OŚWIADCZENIE

 

Przyznanie mi tytułu Ambasadora UMK stanowi duże wyróżnienie, ale także i zobowiązanie, aby dbać o dobro Uczelni. Dzisiaj przyszedł czas na zrealizowanie mojego obowiązku i wyrażenie swojej opinii w sprawie utworzenia kolejnego uniwersytetu na terenie sąsiedniego miasta – Bydgoszczy.

Połączenie Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika odbyło się na podstawie autonomicznej decyzji senatów obu uczelni i powodowane było troską o ich dalszy rozwój, zwiększenie potencjału naukowego, a także, co niezwykle istotne w czasie rynkowej rywalizacji szkół, poprawę konkurencyjności. W rezultacie na mocy ustawy z dnia 8 października 2004 roku powstało Collegium Medicum UMK. Podobne rozwiązanie funkcjonuje w Polsce także na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Decyzja ta była zgodna z międzynarodowymi oraz krajowymi trendami łączenia i wzmacniania ośrodków akademickich, które muszą sprostać negatywnym zmianom demograficznym oraz rosnącej konkurencji pomiędzy uczelniami. W związku z powyższym uważam, że tworzenie kolejnej uczelni medycznej w naszym regionie nie jest uzasadnione ani interesem szkół wyższych, ani regionu.

Jednocześnie warto przypomnieć stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pojawiających się pomysłów utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy na bazie CM UMK. Zwrócono w nim uwagę, że CM UMK jest jednostką UMK i w pierwszej kolejności niezbędne byłoby uzyskanie stanowiska władz UMK, a także Senatu Uczelni. Decyzje takie muszą być podejmowane z poszanowaniem autonomii uczelni.

Apeluję do wszystkich polityków, aby formułując swoje propozycje zważali na dobro uczelni wyższych w naszym regionie i nie wykorzystywali ich dobrego imienia do walki wyborczej wykorzystując źle rozumianą rywalizację pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem.

Grzegorz Karpiński

Ambasador Uniwersytetu Mikołaja Kopernika