Mamy nowe nazwy węzłów autostradowych!

Podczas dzisiejszych posiedzenia rządu (24.06) Rada Ministrów wysłuchała Informacji na temat projektów kluczowych w obszarze bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego, które przedstawił Pełnomocnik Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego. Jednym z elementów przedstawionejinformacji było przyjęcie tzw. Trójpaku drogowego złożonego z Programu Budowy Dróg Krajowych, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej oraz Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach samorządowych.Z perspektywy regionu kujawsko-pomorskiego, a w szczególności Torunia istotne sądwa zadania wchodzące w skład tzw. Trójpaku, tj.:

 wymiana oznakowania na autostradach na bardziej czytelne dla kierowców na autostradzie A1 z Łodzi do Gdańska;

 zniesienie opłat za korzystanie z autostrady A1 w weekendy podczas wakacji.

W dzisiejszych pracach Rady Ministrów brał osobiście udział wiceminister spraw wewnętrznych, Sekretarz Stanu, Grzegorz Karpiński, który od dłuższego czasu zabiegał w ramach bezpośrednich rozmów o podjęcie takiej decyzji w sprawie nazwy toruńskich węzłów.Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w zmianę nazwy węzłów,za wsparcie i pomoc w tej sprawie. Wszystkie inicjatywy były cennymi i ważnymiargumentami wspierającymi podjęcie takiej decyzji i pozwoliły mi wykazać realną potrzebęmieszkańców miasta, aby tak właśnie się stało – powiedział Grzegorz Karpiński.Trójpak jest częścią Zintegrowanego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego naktóry składają cztery komponenty: (1) inżyniera ruchu (w tym właśnie Trójpak); (2) nadzórnad bezpieczeństwem ruchu drogowego; (3) ratownictwo i opieka powypadkowa; (4)edukacja na rzecz bezpieczeństwa.

11224132_946247732062795_3068974260290669914_o