Lepsza obsługa mieszkańców i komfort pracy dla policjantów

Jeszcze w tym roku rozpocznie się remont budynku Komendy Miejskiej w Toruniu oraz budowa nowej siedziby komisariatu policji w Dobrzejewicach, który będzie obsługiwał mieszkańców powiatu toruńskiego.

Cieszę się, że systematycznie poprawia się jakość pomieszczeń komend i komisariatów. Sami zobaczcie jak będzie wyglądała najdalej w 2017 roku komenda w Dobrzejewicach.

10462980_944765645544337_7084557125133035773_n

Na konferencji w toruńskiej komendzie policji omówione zostały obecnie realizowane zadania inwestycyjne ze środków pozabudżetowych z Funduszu Wsparcia Policji oraz Starostwa Powiatowego na kwotę 72.657 zł. Składa się na to opłacenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 61.666 zł i opłata związana z odrolnieniem gruntu  w kwocie 10.993 zł.
Planowany okres realizacji budowy komisariatu w Dobrzejewicach to lata 2016-2017. Zadanie podzielono w programie inwestycji na następujące dwa etapy.
Etap I – dokumentacja projektowo-kosztorysowa z decyzją pozwolenia na budowę.
Etap II to budowa budynku Komisariatu Policji w Lubiczu z siedzibą w Dobrzejewicach. Łączna wartość kosztorysowa  tego zadania to około 10 mln. złotych.

Należy zaznaczyć, że 27.04.2015r. została wydana decyzja pozwolenia na budowę. Przyjmowana na chwilę obecną  obsada etatowa  Komisariatu Policji w Lubiczu  to  77 osób, w tym 72 funkcjonariuszy i 5 pracowników cywilnych.

Wybudowanie obiektu pozwoli na przeniesienie tam biur po byłych  Posterunkach Policji z Lubicza, Obrowa i Czernikowa, oraz bazy kynologicznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, która obecnie znajduje się przy ul. M. Curie- Skłodowskiej.

Inwestycje obejmować będą również remont Komendy Miejskiej Policji w Toruniu ze zmianą sposobu

użytkowania pomieszczeń i dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych. Termin realizacji zaplanowano na lata  2015-2016 r. Ich szacunkowy koszt wynosi około  4,4 mln zł. Z czego na roboty budowlane przewidziano ok. 4 mln zaś 0,4 mln zł. będzie stanowić wyposażenie. Remont KMP w Toruniu podzielono na II etapy. Planowany zakres w I etapie obejmuje zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej stołówce z zapleczem kuchennym na cele administracyjne, utworzenie pomieszczeń zespołu szatni z zapleczem sanitarnym i przebudowa części administracyjnej budynku D. Nowo powstałe szatnie przeznaczone będą dla funkcjonariuszy KP Toruń Śródmieście oraz KMP Toruń.
Zakres prac obejmuje między innymi: wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okładzin posadzkowych, wykonanie podwieszanych sufitów, wentylacji mechanicznej pomieszczeń, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej  oraz centralnego ogrzewania z dostosowaniem istniejącego węzła do projektowanych potrze oraz  wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem.

II etap – przewiduje dostosowanie siedziby Komendy Miejskiej Policji w Toruniu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wraz z dostosowaniem do wymogów standaryzacji. Zakres prac obejmuje miedzy innymi przebudowę holu wejściowego z wykonaniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych, budowę kontroli dostępu, wykonanie loga przestrzennego na elewacji i holu budynku. Przed wejściem do budynku przewiduje się ułożenie płyt betonowych zgodnie ze standaryzacją. W celu przystosowania budynku do obowiązujących przepisów p.poż przewiduje się również wykonanie Instalacji Sygnalizacji Alarmowo Pożarowej i  budowę sieci hydrantowej.