NOWY BUDYNEK DLA SĄDU

Rusza procedura budowy nowego budynku Sądu Rejonowego na placu Zwycięstwa.

W listopadzie 2014 roku, na mocy aktu notarialnego w drodze zamiany gruntów nieruchomość w obrębie placu Zwycięstwa stała się własnością skarbu państwa. Trwałym zarządcą został Sąd Rejonowy w Toruniu (na mocy decyzji z lutego 2015 r.).

Od wielu lat rozmawialiśmy w Toruniu o kwestii wybudowania nowego obiektu dla Sądu Rejonowego. To jest doskonały moment do tego, żeby podjąć decyzję o rozpoczęciu inwestycji - mówi Grzegorz Karpiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. – Przegląd finansów ministra sprawiedliwości pozwolił na podjęcie pewnych decyzji.

Trwa jeszcze postępowanie w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy kilkusetmetrowego fragmentu terenu oraz procedura dyslokacji pomnika Artylerzysty. Radni uchwałą z 25 września 2014 r. wyrazili zgodę na przeniesienie Zespołu Pomnikowego Polskich Artylerzystów do nowej lokalizacji na dotychczasowy skwer zieleni na Placu Towarzystwa Miłośników Torunia. Przeniesienie poprzedziły konsultacje społeczne, w których bardzo ważną rolę odgrywały rozmowy ze środowiskiem wojskowym skupionych wokół toruńskiej artylerii.

Sądy powszechne są w Toruniu bardzo rozproszone. Nie miałem wątpliwości, że w krótkim czasie należy przystąpić do realizacji tej inwestycjimówi Jerzy Kozdroń, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. – Jesteśmy w stanie nawet w tym roku uruchomić pierwsze środki na inwestycję.

W jednym gmachu będą mieściły się wszystkie wydziały i agendy sądu. Obiekt będzie miał co najmniej 11 tys. m2 w kondygnacjach podziemnych i nadziemnych.

Źródło: www.torun.pl

Zdjęcie: „Nowości”