Przekaż 1% podatku organizacji z naszego regionu

Na co zostaną przeznaczone te pieniądze?

Uzyskane przez organizacje pożytku publicznego środki zostaną przeznaczone na ich statutową działalność, w związku z tym mogą one dotyczyć pomocy osobom potrzebującym, wsparciu zdolnych uczniów, organizacji zajęć pozalekcyjnych, czy też sportowych dla dzieci lub seniorów, pomocy zwierzętom lub ochronie środowiska.

Jak przekazać 1 % podatku na organizacje pożytku publicznego?

-Wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1%.Na liście, którą znajdziesz poniżej znajdziesz organizację, której możesz przekazać część swojego podatku.

-Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

-Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla tej organizacji, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół .Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel).Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 132-134  PIT-28, poz. 308 – 310  PIT-36, poz. 108  110  PIT-36L, poz. 127  129  PIT-37, poz. 61  63  PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

wykaz_organizacji_pozytku_publicznego