Nowy wóz strażacki dla Kijewa Królewskiego

Szczególnym sentymentem darzę Kijewo Królewskie. Tutaj mieszkał mój dziadek, u którego często spędzałem  wakacje. Zainteresowanie do działalności publicznej odziedziczyłem pewnie po nim - założycielu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijewie Królewskim. Dużym przeżyciem było dla mnie, już jako wiceministra spraw wewnętrznych, dofinansowanie zakupu wozu straży pożarnej.

Szczególnym sentymentem darzę Kijewo Królewskie. Tutaj mieszkał mój dziadek, u którego często spędzałem wakacje. Zainteresowanie do działalności publicznej odziedziczyłem pewnie po nim – założycielu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijewie Królewskim. Dużym przeżyciem było dla mnie, już jako wiceministra spraw wewnętrznych, dofinansowanie zakupu wozu straży pożarnej.